Tanzania flag

🇹🇿
Tanzania flag emoji
Also known as: Flag tz