Romania flag

🇷🇴
Romania flag emoji
Also known as: Flag ro