Poland flag

🇵🇱
Poland flag emoji
Also known as: Flag pl