Pakistan flag

🇵🇰
Pakistan flag emoji
Also known as: Flag pk