Montenegro flag

🇲🇪
Montenegro flag emoji
Also known as: Flag me