Mongolia flag

🇲🇳
Mongolia flag emoji
Also known as: Flag mn