Kosovo flag

🇽🇰
Kosovo flag emoji
Also known as: Flag xk