Georgia flag

🇬🇪
Georgia flag emoji
Also known as: Flag ge