Azerbaijan flag

🇦🇿
Azerbaijan flag emoji
Also known as: Flag az