Australia flag

🇦🇺
Australia flag emoji
Also known as: Flag au